update 27/05/2011

you are on page >ล่องเรือสำราญ Star Cruise Super Star Libra ซูเปอร์สตาร์ลิบร้า กระบี่- ภูเก็ต - ปีนัง
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
 
สำรองบริการ เรือ ล่องเรือสำราญ Star Cruise Super Star Libra ซูเปอร์สตาร์ลิบร้า กระบี่- ภูเก็ต - ปีนัง

ชื่อ : ล่องเรือสำราญ Star Cruise Super Star Libra ซูเปอร์สตาร์ลิบร้า กระบี่- ภูเก็ต - ปีนัง
รหัส : CR52
เวลาทำการ : บัดนี้ - 26 กันยายน 2554** ราคาพิเศษสิ้นสุดการสำรองห้องพัก วันที่ 15 กันยายน 2554

รายละเอียด :

  ชมรายละเอียดตัวเรือ Star Cruise Super Star Libra

 
   
 

อัตราค่าโดยสาร (ราคาต่อท่าน/พักอย่างต่ำ 2 ท่าน)

วันจันทร์

AA

 เอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท (ชั้น 7)  

34,000

AB

 เอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท  (ชั้น 6)  

25,100

AC

 จูเนียร์ สวีท (ชั้น 8) สวีทเล็ก    

19,700

AD

 จูเนียร์ สวีท (ชั้น 8 ) สวีทเล็ก   

15,700

ADB

 จูเนียร์ สวีท (ชั้น 8 ) สวีทเล็ก  obstructed view

14,500

BA

 เดอร์ลุกซ์ โอเชี่ยนวิว สเตทรูม (ชั้น 7 , 8)

12,700

BAB

 เดอร์ลุกซ์ โอเชี่ยนวิว สเตทรูม (ชั้น 7, 8) Obstructed view

10,800

BB

 เดอร์ลุกซ์ โอเชี่ยนวิว สเตทรูม  (ชั้น 6)

12,200

CA

 โอเชี่ยนวิว แบบมีหน้าต่าง (ชั้น 6)

11,700

CAB

 โอเชี่ยนวิว แบบมีหน้าต่าง  (ชั้น 7,8) Obstructed view

10,700

CB

 โอเชี่ยนวิว แบบมีหน้าต่าง  (ชั้น 4)

11,500

CC

 โอเชี่ยนวิว แบบมีหน้าต่าง  (ชั้น 3)

11,200

CD

 โอเชี่ยนวิว แบบมีหน้าต่างกลม (ชั้น 2)

11,000

DA

 อินไซด์ สเตทรูม  ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง (ชั้น 2,3,4,6)

10,500

DB

 อินไซด์ สเตทรูม  ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง (ชั้น 3)

9,700

DC

 อินไซด์ สเตทรูม  ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง (ชั้น 2,3)

8,900

บุคคล ที่ 3 ห้อง AA – BB

8,500

บุคคล ที่ 3  หรือ 4 ห้อง CA – CD

5,100

บุคคล ที่ 3 หรือ 4 ห้อง BAB – DC

4,000

พักท่านเดียว

150% จากราคาห้องพักคู่

ค่าภาษีท่าเรือ + Fuel Surcharge

1,200

* ค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลพิเศษชำระเพิ่มท่านละ 1,600 บาท*

วันออกเดินทาง
พ.ค.: *09-11, 23-25’54
มิ.ย.: 20-22’54
ก.ค.: 18-20’54
ส.ค.: 01-03, 15-17, 29-31’54
ก.ย.: 26-28’54

ตารางเดินเรือ 3 คืน เส้นทางเดินเรือ  ภูเก็ต – กระบี่ -  ปีนัง

วันออกเดินทาง                 เส้นทาง               เรือเทียบท่า               เช็คอิน                      เรือออกเดินทาง        
วันจันทร์                            กระบี่                 0800 (0700)           *1330 – 1500                1800 (1700)       
วันอังคาร                            ภูเก็ต                1000 (0900)                   -                             2200 (2100)                            
วันพุธ                                  ปีนัง                       1000                         -                                    -        
* เช็คอินเวลาไทย             * (     ) เวลาประเทศไทย

หมายเหตุ:

-ราคานี้สิ้นสุดการสำรองห้องพักวันที่ 15 กันยายน 2554

-ผู้โดยรบกวนแจ้งรายละเอียดก่อนการเดินทาง. อาทิเช่น วัน/ เดือน/ปี เกิด. เลขที่พาสปอร์ต. 
วันหมดอายุ และสถานที่ออกพาสปอร์ต

-อัตราข้างต้นเป็นราคาต่อท่าน และไม่มีราคาพิเศษสำหรับเด็ก,พักท่านเดียวอัตราจะคำนวณด้วย 150%
ของราคาห้องคู่

-ราคาข้างต้น รวมค่าห้องพักบนเรือ 2 คืน, ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน

-ราคาข้างต้นเป็นราคาไทยบาท

-ราคาข้างต้นสำหรับผู้โดยสารที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้นสำหรับราคาภาษาไทย

-ผู้โดยสารทุกท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่า มีอายุการใช้งานได้
ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน รวมทั้งตรวจสอบประเภทของวีซ่า ที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะไม่
สามารถขอรับเงินค่าโดยสารคืน จากทางบริษัทในกรณีที่เอกสารประกอบการเดินทาง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
หรือ ถูกปฏิเสธการอนุญาติให้เดินทาง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

-ผู้โดยสารสามารถเริ่มเช็คอิน ที่เคาร์เตอร์ ตามตารางด้านบน. ประตูเรือจะปิด ก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง 30 นาที

-ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสาร
ให้กับ ผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว

-สกุลเงินที่ใช้บนเรือ คือ ริงกิต และ US (ยูเอส ดอลล่าร์)

-สตาร์ครูซส์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 


พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6

สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่

 
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.