msn Live Chat

ประหยัดค่าโทรสำหรับ
คนออนไลน์ สอบถามรายละเอียด
กันได้ที่address นี้
นำไป add+ ได้เลย


sales@travelfortoday.com

 
02 758 5155 - 6  
ข้อมูลประเทศลาว สิ่งน่าสนใจ ทัวร์ แพ็คเกจทัวร โรงแรม สมัครรับข่าวสาร รูปสวยๆ ติดต่อเรา
ข้อมูล และ บริการ ท่องเที่ยว ลาว ครบวงจร
Laos in Brief Art & Culture Event & Festival Entering Laos Embassies Hotels
 


                                                      Champasack Province                                  
 
Located: Southern of Laos.
Total area: 15,415 square kilometers.
Population: 600,000.
10 Districts: Pakse, Sanasomboun, Bachaingchaleunsouk, Pasxong, Pathoumphone, Phonthong, Champasack, Sukhuma, Mounlapamok and Khong.
Capital: Pakse.

Champasack lies to the Southwest in Laos. The capital city is Pakse, located at the confluence of the Mekong and the Sedon rivers. Southeast Asia's biggest waterfall, Khone Pha Pheng, is within easy reach by boat or by road.

This is one of the main political and economic centers of Lao P.D.R. The people of Champasack Province settle along the bank of Kong Se Done river.
In this province you will find ancient temples which were influenced from the Angkor people who settled in Cambodia.

There are many different minorities in Champasack whom have their own language, culture and lifestyles.

The distance from Vientiane to Pakse, the provincial capital of Champasack is 610 kilometers by Route 13 (south) via the provinces of Bolikhamxay, Khammouane, Savannakhet and Salavan.


  
Vatphou Champasack

The Vat Phou temple complex is one of Southeast Asia's best examples of both early and classic Khmer architecture dating from the 7th to 12th centuries. This UNESCO World Heritage Site includes the ancient city of Shestrapura and many little known but interesting archeological sites along the banks of the Mekong River . There are also many fine examples of traditional Lao homes and buildings from the colonial period. If you are in Champasack during February, don't miss the Vat Phou Festival.

  
Mekong Falls-Li Phi & Khone Phapheng
By volume the largest waterfall in Southeast Asia, thundering Khone Phapheng is one of the most inspiring and popular attractions in the province. Among the waterfall's many channels and rocky outcrops visitors can see local people using traditional fishing techniques. Li Phi, just north of Khone Phapheng, is another amazing natural site that is best seen during the months of December-March when the cascade's clear waters are tinted emerald green. Food and beverage facilities are available at both sites.


Mekong Island & Irrrawawddy Dolphins

South of Khong Island (the largest in Laos ) are the four Thousand Islands, or Si Phan Don in Lao. This area of extraordinary beauty is known for its fine food-especially fish dishes-distinct temple architecture and warm hospitality. On Don Det and Don Khon, remnants of an early 20th century railway and steamship port can be visited. At the Lao-Cambodia border local boats can be hired to observe the endangered freshwater dolphins that inhabit this section of the Mekong.

Bolaven Plateau

Rising over 1.500m above sea level. The rich volcanic soils and cool climate of the Bolaven Plateau produce some of he finest Arabica coffees in the world. The town of Pakxong is a base for day trips to the region's coffee and tea plantations, as well as the spectacular Xe Katamtok Waterfall. On the way to Pakxong stoop at the Tad Fane Resort at km 38 for breathtaking views of the Tad Fane Waterfall located on the edge of Dong Houa Sao NBCA.

Xe Pian NBCA

The 2.400 sq km Xe Pian National Biodiversity Conservation Area is one of the most biologically important and diverse protected areas in the country. Home to 51 key species of birds including the Giant Ibis and Sarus Crane, as well as 36 species of mammals, Xe Pian is one of the province's premier ecotourism destinations. Kiet Ngong Village is the jump off point for nature walks, bird watching, trekking, elephant rides and day trips to the Phou Asa archaeological site.

                                                               แขวงจำปาสัก

แขวงจำปาสัก ในอดีตมีนามว่า เขตแคว้นของนครกาละจำบากนาคะบูริสี (จำปาศักดิ์) เป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์กลางการรวบรวมศิลปวัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจ ของลาวตอนใต้ ในอดีตหลายๆร้อยปีทีผ่านมาเคยจำปาสักเป็นแคว้นลือชื่อทางโบราณคดีของสมัยอาณาจักรขอมเรืองอำนาจ และเป็นดินแดนของอาณาจักรล้านช้าง ที่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ อุดมสมบูรณ์ไม่น้อยหน้าแขวงอื่นๆ ไม่ว่าอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังรักษาอารยธรรมอันงดงาม ที่เป็นเอกลักษณ์ไว้อย่างสมบูรณ์ และมั่งคั่ง แขวงจำปาสักมีเนื้อที่ 15,415 ตารางกิโลเมตร มีพลเมือง ประมาณ 465,000 คน ประกอบด้วย 10 เมือง คือ เมืองปากเซ, เมืองชนะสมบูรณ์, เมืองบาเจียงเจริญสุข, เมืองปากซอง, เมืองปทุมพร, เมืองโพนทอง, เมืองจำปาสัก, เมืองสุขุมา, เมืองมูลละปาโมก, เมืองโขง จำปาสักมีดินแดนติดกับแขวงสาละวัน แขวงอัตตะปือ และประเทศไทย

  
ปราสาทหินวัดพู

ปราสาทหินวัดพู แขวงจำปาสัก เป็นสถาปัตยกรรมสมัยนครวัด ที่เก่าแก่ ตั้งอยู่บนภูเกล้า ทางทิศตะวันออก ประมาณ 6กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเมืองจำปาสัก แขวงจำปาสัก ปราสาทหินวัดพูนี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นบนเมืองเก่าของจาม เพราะที่นี่พบร่องรอยวัฒนธรรมของพวกจามที่รับมาจากอินเดียอีกต่อหนึ่ง เมื่อประมาณศตวรรษที่ 4 และที่ 5 ในคริสตศักราช สมัยนั้นอาณาจักรจามปา (ภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบัน) ขยายอำนาจไปทางทิศตะวันตกจนถึงบริเวณวัดพูจำปาสัก แม่น้ำโขง และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นสมัยก่อนที่อาณาจักเจนละ และขอมจะเรืองอำนาจ หรือสมัยที่ขอมยังอยู่ภายใต้อำนาจของฟูนัน และต่อมาพระเจ้าไชยวรมันที่ 1 จึงได้มีบทบาทขึ้นบนแผ่นดินแถบนี้
ในทุกวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกๆ ปี (ประมาณต้นเดือน กุมภาพันธ์) ชาวเมืองจำปาสักจะพร้อมใจกันร่วมทำบุญ นมัสการปราสาทหินวัดพูแห่งนี้ ตามประเพณีแล้วในงานบุญนี้จะมีพิธีแข่งช้าง ชนควาย ตีไก่ และพิธีอื่นๆ

  
น้ำตกคอนพะเพ็ง
น้ำตกคอนพะเพ็ง ตั้งอยู่ตอนใต้ของ สปป.ลาว ห่างจากเมืองปากเซลงไปตามเส้นทางหมายเลข 13 ใต้ประมาณ 130กิโลเมตร น้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” บนน้ำตกคอนพะเพ็งมีต้นไม้มณีโคตร ซึ่งเป็นต้นไม้อยู่เคียงคู่กับประเทศลาวมาชั่วลูกชั่วหลาน เมื่อก่อนน้ำตกคอนพะเพ็งนี้เปรียบเสมือนกำแพงยักษ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น เพื่อเป็นสิ่งกีดขวางไม่ให้ข้าศึกต่างชาติเข้ามายื้อแย่งเอาดินแดนแห่งได้โดยง่าย และตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถนำเรือผ่านน้ำตกแห่งนี้ได้

  
น้ำตกหลี่ผี
หลี่ เป็นภาษาลาว หมายถึง เครื่ิิองมือจับปลา ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้า้ยลอบ ส่วนคำว่าผี หมายถึง ศพ คนตาย ซึ่งบริเวณน้ำตกหลี่ผี
จะมีกระแสน้ำไหลบ่า ตามพื้นที่ราบผ่านแผ่นหิน แล้วไหลตกลงมาผ่านช่องหินที่แตกแยกออกจากกัน ลงสู่เบื้องล่างเป็นทางยาวหลาย
กิโลเมตร จุดที่ในอดีตพบศพมากๆ คือบริเวณร่องหินของน้ำตกหลี่ผี บริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลมารวมตัวกันเป็นแอ่งขนาดใหญ่
ทำให้ศพของทหารในสมัยสงครามอินโดจีน จำนวนมากลอยมาติดในหลี่จับปลา ชาวลาวจึงเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า น้ำตกหลี่ผี บริเวณ
ทางเข้าของน้ำตกหลี่ผีมีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และเครื่องดื่มให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

รู้จักประเทศลาว ก่อนการเดินทาง
คลิกที่แผนที่...


Phongsali แขวงพงสาลี Luang Nam Tha แขวงหลวงน้ำทา Bokeo แขวงบ่อแก้ว Oudom xay แขวงอุดมไชย Luang Prabang แขวงหลวงพระบาง Houaphanh แขวงหัวพัน Sayabouly แขวงไชยบุรี Vientiane แขวงเวียงจันทน์ Xieng khouang แขวงเชียงขวาง Bolikhamxai แขวงบอลิคำไชย Xaisomboune เขตปกครองพิเศษไชยสมบูรณ์ Khammouane แขวงคำม่วน  Savannakhet แขวงสะหวันนะเขต Vientiane Capital นครเวียงจันทน์ Salavanh แขวงสาละวัน Sekong แขวงเซกอง Champasack แขวงจำปาสัก Attapeu แขวงอัตตะปือ
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทุกแขวงในลาว

Phongsaly แขวงพงสาล
Luang Namtha แขวงหลวงน้ำทา
Bokeo แขวงบ่อแก้ว
Sayabouly แขวงไชยะบุรี
Oudomxay แขวงอุดมไชย
Luang Prabang แขวงหลวงพระบาง
Houaphanh แขวงหัวพัน
Xiengkhouang แขวงเชียงขวาง
Vientiane แขวงเวียงจันทน์
Vientiane กำแพงนครเวียงจันทน
Bolikhamxay แขวงบอลิคำไชย
Khammouane แขวงคำม่วน
Savannakhet แขวงสะหวันนะเขต
Salavanh แขวงสาละวัน
Sekong แขวงเซกอง
Champasack แขวงจำปาสัก

Attapeu แขวงอัตตะปือ
 
ชวนชม ลาวByTravel For Today (t42day) Ltd., Part. T.A.T. License 12/1068
tel. +(662) 758 5155 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com